Regementets Historia

Regementets Historia

Elfsborgs regemente har sina anor från 1500-talets storregemente i Västergötland. Som en del av den stora reformation av Sveriges krigsmakt sattes de svenska landskaps- regementena upp 1624 av Gustav II Adolf. Under hela regementets 374-åriga historia var Älvsborgs regemente ett infanteriregemente och under korta perioder utbildade regementet även pansarinfanteri.

1680 när Karl XI organiserade indelningsverket bestämdes det att regementet skulle bestå av 8 kompanier som skulle rekryteras från de sju häradena Mark, Bollebygd, Kind, Redväg, Ås, Gäsene och Veden (därav namnet Sjuhäradsbygden). Det åttonde kompaniet rekryterades främst från Askims och Örgrytes härader.

Regementet deltog i så gott som samtliga svenska krig i antingen fältarmén eller som besättning i svenska fästningar både inom Sverige och i andra delar av riket.

Officerare har genom historien svarat för sitt eget uppehälle, både mat och logi. Mässar i fasta lokaler påbörjades först under sent 1700 tal. De första 173 åren flyttade mässen omkring i Europa. 1797 startade mässen på Fristad Hed, och stannade i dessa lokaler i 117 år för att sedan flytta till Borås 1914. Lokalerna är fortfarande bevarade i sitt ursprungsskick och decenniers branschvana och traditioner finns inbyggda i väggarna.

1998 var sista året med värnpliktiga på I15 och regementet lades då ner. Viss militär verksamhet fanns under några år därefter men upphörde helt 2005.